Medische verklaring parachutespringen

Om een opleiding parachutespringen te volgen dien je in het bezit te zijn van een medische verklaring waaruit blijkt dat je “lichamelijk en geestelijk” geschikt bent voor het sportparachutespringen. Deze verklaring wordt afgegeven door een arts en is twee jaar geldig.

Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van het formulier dat na het aanmelden voor een opleiding wordt toegezonden. Let er op dat deze verklaring door de arts wordt ondertekend en voorzien is van een stempel waaruit zijn naam blijkt. De keuring kan door elke arts gedaan worden, dus bijv. een sportarts of je eigen huisarts. Dit kan ook een militaire arts of bedrijfsarts zijn.

Bij het maken van een afspraak dient u te vermelden dat het gaat om een keuring parachutespringen. De kosten van een medische keuring kunnen zeer uitlopen. Van niks bij je huisarts, tot €35,- of €120,- bij een echt keuringscentrum. Deze krijg je dan heel soms wel vergoed door je zorgverzekering.

We horen dat er steeds vaker moeilijk gedaan wordt door artsen en ze geen medische verklaring willen afnemen of denken dat dit niet mag. Dit is onterecht. Iedere arts, dus ook je eigen huisarts, mag deze verklaring afnemen. Dit is puur voor de verzekering en wordt verplicht gesteld door de KNVvL (Koninklijke Ned. Vereniging voor Luchtvaart) waaronder het springen in NLD georganiseerd is.

Keuringseisen parachutespringen

  1. Afwezigheid van elke lichamelijke of geestelijke ziekte, van elk gebrek of van elke afwijking, die kan leiden tot een plotselinge ongeschiktheid om een valschermsprong naar behoren uit te voeren. Zwangerschap leidt tot tijdelijke ongeschiktheid, evenals zwakke plaatsen in de buikwand.
  2. Voldoende functie van de vier ledematen, waarbij in het bijzonder gelet moet worden op knie- en enkelgewrichten, alsmede vorm en functie van de wervelkolom en de getraindheid van het bandapparaat en de musculatuur.
  3. Normale functie van hart, longen, nieren en zenuwstelsel.
  4. Een actieve, acute of chronische pathologische toestand van één of beide ogen of van de adnexae, waardoor goed functioneren in zulk een mate zou kunnen worden belemmerd, dat de veiligheid tijdens de valschermsprong in gevaar zou kunnen worden gebracht, heeft ongeschiktverklaring ten gevolge.
  5. De aanvrager moet een gezichtsscherpte in de verte hebben van tenminste 6/12 (20/40, 0.5) op elk oog afzonderlijk, met of zonder correctie; indien deze vereiste gezichtsscherpte slechts wordt verkregen met behulp van corrigerende lenzen, kan de aanvrager geschikt worden verklaard mits: de lenzen worden gedragen tijdens het valschermspringen; de aanvrager een gezichtsscherpte heeft, op elk oog afzonderlijk van tenminste 6/60 (20/200, 0.1) of de refractiefout niet meer bedraagt dan + of -5 dioptrieën (sferische correctie).
  6. De kandidaat moet een conversatiespraak, staande op 2.50 meter afstand met de rug naar de onderzoeker, goed verstaan. De tubae Eustachii moeten goed doorgankelijk zijn. Stoornissen in het vestibulair apparaat leiden tot ongeschiktverklaring.
  7. Het gebit moet in goede staat verkeren. Losse prothesen, welke gevaar zouden kunnen opleveren, moeten tijdens het valschermspringen zijn verwijderd.