Skip to main content

Medische verklaring parachutespringen

Parachutespringen is een risicosport. Een goede gezondheid is belangrijk voor de veiligheid.

Alle springers zonder B-brevet moeten in bezit zijn van een geldige “EIGEN VERKLARING OMTRENT GEZONDHEID EN FITHEID VOOR HET BEOEFENEN VAN SPORTPARACHUTESPRINGEN (model 2024)” of een geldige “KNVVL MEDISCHE VERKLARING SPORTPARACHUTESPRINGEN (model 2024)” Eerder (voor 1 februari 2024) afgegeven medische verklaringen zijn niet meer geldig!


EIGEN VERKLARING

Vul de vragenlijst op de eigen verklaring volledig in. Luiden alle antwoorden nee: dan is de eigen verklaring geldig. Luidt één of meer van de antwoorden bevestigend of ja: dan is de eigen verklaring niet geldig.

Als na ondertekening geen veranderingen optreden in de gezondheid is deze verklaring twee jaar geldig ingaande op de datum van ondertekening.

Je dient deze verklaring bij je te hebben als je gaat springen.


Geen geldige eigen verklaring?

Als je niet alle vragen met nee kunt beantwoorden moet je een fysieke keuring ondergaan bij een keuringsarts of keuringsinstantie. Daarvoor moet het formulier “KNVVL MEDISCHE VERKLARING SPORTPARACHUTESPRINGEN (model 2024)” worden ingevuld door de keuringsarts. De keuringsarts zal bepalen of je wel of niet geschikt bent voor het sportparachutespringen en dit aangeven op de medische verklaring. Als je geschikt bent bevonden mag je springen en moet je deze verklaring bij je hebben als je gaat springen.


Voorbeelden van waar je een medische keuring kunt laten doen zijn:

Bij het maken van een afspraak dient u te vermelden dat het gaat om een keuring parachutespringen. De kosten van een medische keuring zijn meestal tussen de €100 en €150. Deze kosten kun je soms (deels) vergoed krijgen als je een aanvullende zorgverzekering hebt.


Keuringseisen parachutespringen

Keuringseisen / requirements:

  1. Afwezigheid van elke lichamelijke of geestelijke ziekte, van elk gebrek of van elke afwijking, die kan leiden tot onwel wording of plotselinge ongeschiktheid om een parachutesprong uit te voeren. Bijvoorbeeld: epilepsie, slecht gereguleerde diabetes mellitus, hartritmestoornissen.
  2. Normale functie van hart, longen, nieren en zenuwstelsel.
  3. Voldoende functie van de vier ledematen, waarbij in het bijzonder moet worden gelet op knie- en enkelgewrichten, alsmede vorm en functie van de wervelkolom en de getraindheid van het bandapparaat en de musculatuur. NB: Een voorgeschiedenis van habituele luxaties, met name van het schoudergewricht, leidt tot afkeuring.
  4. Afwezigheid van breuken in de buikwand.
  5. Goed zicht in beide ogen (gezichtsscherpte in de verte van 6/12 of 0,5). In geval van correctie met een bril of contactlenzen, dienen deze hulpmiddelen te worden gedragen bij een parachutesprong.
    Een actieve aandoening , acuut of chronisch, van de ogen of adnexa die leidt tot verminderd zien, leidt tot afkeuring. Bijvoorbeeld: netvliesloslating, maculadegeneratie of acuut glaucoom.
  6. Beschikken over een voldoende gehoor. Men moet conversatiespraak op 2,5 m kunnen verstaan. Men moet in staat zijn de oren te klaren. Er mogen geen evenwichtsstoornissen zijn.

Geldigheid / validity:
I. Deze verklaring is alleen geldig na een keuring in persoon, en maximaal tot 2 jaar (2 years after medical approval) na datum goedkeuring.
II. De houder van deze verklaring mag geen parachutesprongen uitvoeren op elk moment dat deze zich bewust is van een afname van de medische geschiktheid voor het veilig uitvoeren van een parachutesprong.